Josemaría Escrivá Obras
• 十字架(苦難)
章節 2 基督藉謙遜而得勝
   > 號碼 19
章節 10 基督的死亡是基督徒的生命
   > 號碼 95
   > 號碼 97
   > 號碼 100
   > 號碼 101
章節 11 基督臨在於基督徒內
   > 號碼 114
章節 13 偉大的陌生者
   > 號碼 137
章節 16 在基督聖心內尋求和平
   > 號碼 165
   > 號碼 168
章節 17 童貞聖母——吾樂之緣
   > 號碼 176