Josemaría Escrivá Obras
• 斐理伯書
章節 2 基督藉謙遜而得勝
   II , 6-8 > 號碼 19
   II , 6-8 > 號碼 21
章節 4 我主的彰顯
   II , 6-8 > 號碼 31
章節 6 天主子女的皈依
   II , 6-8 > 號碼 62
章節 10 基督的死亡是基督徒的生命
   IV , 21 > 號碼 96
章節 11 基督臨在於基督徒內
   II , 6-8 > 號碼 113
章節 12 吾主的升天
   IV , 13 > 號碼 120
   III , 20 > 號碼 126
章節 14 通過瑪利亞,奔向耶穌
   II , 6-8 > 號碼 144
章節 16 在基督聖心內尋求和平
   II , 6-8 > 號碼 162
章節 17 童貞聖母——吾樂之緣
   I , 6 > 號碼 176