Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 召喚 > 號碼 923
923

一旦你真的「開始熟諳到」你的使徒工作時,那件使徒工作,將成為你抵抗世上及來自地獄的敵人攻擊你的盾牌。

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁