Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 神嬰小道 > 號碼 859
859

有時,我們想做些孩子氣的事。我們所做的雖是小事,在天主眼中會很有價值,只要不機械化地行事,這些「小事」都會有成果,就如愛總有成果一樣。

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁