Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 小事 > 號碼 820
820

不要看不起小規模的開始。有一次,我留意到一顆一年生植物的種子和一顆百年大樹的種子,其大小並無區別。

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁