Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 爭取新血 > 號碼 801
801

天主的呼喊言猶在耳:「我來是把火投在地上,我是多麼切望它已經燃燒起來?」可是你看,一切都幾乎熄滅了……

你不想幫忙延續這火焰嗎?

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁