Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 爭取新血 > 號碼 790
790

你不是很想對在你周圍叫囂的青年們呼喊說:瘋子啊!放下那些捆綁你們心靈的俗事,它們時常使你們墮落……丟下它們,來,和我們一起來追尋天主的愛!

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁