Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 天主的旨意 > 號碼 772
772

你每天要多次問自己:我現在是否正在做我該做的事呢?

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁