Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 天主的旨意 > 號碼 764
764

一個愈接近天主的使徒,也就愈有宇宙的宏觀。他的胸襟開闊,接納所有的人及事,渴望將宇宙萬有都歸於耶穌。

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁