Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 天主的旨意 > 號碼 763
763

不要遲疑,讓你打從心裡說出來這Fiat!「讓它成就吧!」它將為你的犧牲加冕。

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁