Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 內修奮鬥 > 號碼 719
719

切勿失望。拉匝祿死了,而且腐爛了:iam foetet, quatriduanus est enim,「已經臭了,因為已有四天了,」瑪爾大向耶穌說。

假如你聽從天主的感召:Lazare, veni foras!「拉匝祿,出來罷!」你將獲得生命。

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁