Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 苦難 > 號碼 692
692

你在今生受苦……人生不過是場夢,一場短短的夢。要慶幸:因為你的天父極為愛你,只要你不置放障礙,在此惡夢過後,祂會使你甜蜜地醒來。

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁