Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 其他德行 > 號碼 673
673

那個可敬的長者,給他年輕朋友的答覆很美:青年抱怨自己遭受的待遇不公平,長者說:「你受傷了嗎?那你就不要奢想做好人!」

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁