Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 彌撒聖祭 > 號碼 533
533

耶穌的謙遜:在白冷、在納匝肋、在加爾瓦略山上。但是祂在至聖的聖體內,比在馬棚內、在納匝肋和在十字架上,更是謙抑自我,屈尊紆貴。

因此,我必須熱愛彌撒!「我們的」彌撒,耶穌!

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁