Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 童貞聖母 > 號碼 513
513

先前,你一個人,你做不成。現在,你轉向聖母,與她一起,是多麼的容易!

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁