Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 童貞聖母 > 號碼 506
506

痛苦聖母。當你默觀她時,窺視她的心:她是兩個孩子的母親,面對面:祂和你。

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁