Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 愛德 > 號碼 440
440

當你做完自己的工作時,為了愛基督,去幫助你弟兄的工作吧。要機敏自然,不要讓對方察覺你多做了他份內的事。

這才真是相稱天主兒女的德行!

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁