Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 個性 > 號碼 44
44

利用基督徒愛德和社交應對所容許的有禮的藉口。之後,抱著神聖的羞恥感向前邁進!不要停留,直到你完全登上職責的高峰。

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁