Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 聖德的藍圖 > 號碼 406
406

那是一次失敗,一次慘敗,因為你喪失了你的勇氣。你很明白,如果我們以超性的動機行事,結局(勝利?失敗?有啥關係!)只有一個:成功。

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁