Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 聖德的藍圖 > 號碼 405
405

你失敗了?你,要深信自己是不會失敗的。

你沒有失敗;你獲取了經驗。前進吧!

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁