Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 個性 > 號碼 32
32

如果你視群眾不過是升遷的腳凳,那你成不了領袖。如果你有救整個人類的抱負,你才能成領袖。

你不能背著群眾而生活:你必須渴望使他們快樂。

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁