Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 再談內修生活 > 號碼 309
309

你看,天主的公義有著何等深邃的仁慈!因為在人類的法庭上,認罪的要受懲罰。可是在天主的法庭上,認罪的則獲得寬恕。

願和好聖事受讚頌!

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁