Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 超性生活 > 號碼 284
284

要有一個抱負:願我做個好人,而其他所有的人都比我更好。

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁