Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 良心省察 > 號碼 246
246

總要以發愛德來結束你的省察。為愛天主而憂傷:為你自己,為全人類的罪而痛悔。而且,思量天主對你慈父般的關懷,祂為你除去阻礙,使你不致絆倒。

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁