Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 克己 > 號碼 186
186

我們必須完全獻出自己,我們必須完全棄絕自己。我們的犧牲必須是個全燔祭。

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁